Ultradźwięki

Ultradźwięki

wywołują w organizmie określone skutki terapeutyczne